Od pradawnych czasów człowiek wyraża to, co kryje się w jego wnętrzu, to co jest dla niego ważne, co chce przekazać innym. Kiedyś na skałach przedstawiano rysunki zwierząt, bitwy, czy życie codzienne. Ludzkości od zawsze towarzyszyła muzyka, teatr, malarstwo, rzeźba i wiele, wiele różnych form wyrazu. Arteterapia jest niczym sztuka, która była i jest nadal ważna zarówno dla poszczególnych jednostek, jak i społeczeństw, pozwalając wyrazić charakterystykę dawnych i obecnych kultur.

arteterapia

Arteterapia – czym jest?

Arteterapia to, najogólniej rzecz ujmując, terapia poprzez różne formy sztuki. Sztuka pozwala bowiem dotrzeć głęboko do wnętrza człowieka i wydobyć z niego różne rzeczy. Taka terapia przez sztukę pozwala na wyrażanie i nazywanie emocji, dając jednocześnie możliwość zobaczenia ich z innej perspektywy. Ukierunkowuje na poszukiwanie rozwiązań a nie na trwanie w problemie. Analizowanie ćwiczeń arteterapeutycznych pomaga w odkrywaniu potencjału, lepszemu wglądowi w siebie, czy też regulację emocji. Tworzenie jako proces pomaga w odreagowywaniu napięć, usprawnia procesy twórcze, relaksuje i wzmacnia sprawczość osoby, która chodzi na tę formę terapii.

Funkcje terapii przez sztukę

Arteterapia spełnia szereg funkcji, które działają na człowieka holistycznie, czyli dbają o człowieka jako całość, zarówno o jego ciało, ale i o umysł. Spośród wielu funkcji należy wymienić, m.in:

  • relaksacyjną i oczyszczającą, gdzie proces tworzenia daje możliwość odpoczynku i relaksu całemu ciału i umysłowi, daje również poczucie oczyszczenia, poprzez wyrażenie jakąś formą sztuki, tego, co drzemie w człowieku;
  • poznawczą i informacyjną, w której człowiek poznaje i nazywa swoje emocje i procesy w nim zachodzące, dzięki czemu w ogóle lepiej poznaje samego siebie;
  • komunikacyjną i ekspresyjną, gdyż sztuka, jako forma wyrazu, pozwala na znalezienie sposoby na wyrażanie siebie, na komunikowanie siebie innym i uwrażliwia na odbieranie komunikatów od innych;
  • regulacyjną, ponieważ uczy tego, jak sobie radzić z emocjami, jak można wyregulować ich poziom w danym momencie;
  • kompensacyjną, powalając na akceptację własnego ja, a także zrozumieniu i zaspokajaniu niezrealizowanych pragnień, czy potrzeb.

Metody arteterapii

Wśród metod terapii przez sztukę wyróżniamy:

  • choreoterapię, czyli terapię poprzez ruch i taniec, z wykorzystaniem różnych układów choreograficznych, czy elementów dramy;
  • muzykoterapię, terapię dźwiękiem, muzyką, zarówno poprzez grę na instrumentach, jak i ich słuchanie;
  • arteterapię, tu występuje ona jako metoda, z wykorzystaniem różnych form plastycznych, jak malarstwo, rzeźba, ceramika, rysunek i wiele innych.

Terapia poprzez sztukę wprowadza człowieka głębiej w samego siebie, pozwala mu doświadczać bardziej swojego ciała, jak i emocji, czy uczuć. Uwrażliwia zarówno na sygnały płynące z własnego ciała, jak i z otoczenia. Pozwala lepiej rozpoznawać i nazywać własne myśli i uczucia, pozwala mieć z nimi realny kontakt. Uwalnia od schematów myślenia i działania, pozawalają szukać rozwiązań zamiast tkwić w miejscu. Pomaga przestać użalać się nad sobą, wyjść ze skorupy. Kursy arteterapii pomagają również odkrywać wartość, co jednocześnie uwalnia od lęku przed światem i ludźmi.

Źródło: https://sensarte.pl/czym-jest-arteterapia/