Efektywne przedsiębiorstwo musi sprawnie koordynować pracę swoich komórek. Wraz ze wzrostem organizacji staje się to jednak coraz trudniejsze. Rozwiązaniem może być przekazanie niektórych funkcji na zewnątrz. Prowadzi to do uproszczenia struktury przedsiębiorstwa oraz uelastycznienia jego działań. Wśród obszarów, które mogą podlegać takim właśnie procesom, ważną rolę pełni obsługa kadrowo-płacowa. Co wchodzi w jej zakres? I jakie pozytywne efekty może przynieść powierzenie jej prowadzenia wyspecjalizowanym biurom rachunkowym?

Obsługa kadrowo-płacowa Sanok

Czym jest obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa to przede wszystkim szereg czynności, związanych z prawidłowym obliczaniem wynagrodzeń oraz powiązanych z nimi podatków i składek ZUS. W jej skład wchodzi również ewidencjonowanie czasu pracy i urlopów wypoczynkowych oraz obsługa personelu, związana z wystawianiem dokumentów, dotyczących na przykład uzyskiwanych zarobków. Niekiedy funkcja ta obejmuje również elementy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz z rekrutacja personelu.

Dlaczego obsługę kadrowo-płacową warto powierzyć firmie zewnętrznej?

Powierzenie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznemu podmiotowi jest rozwiązaniem niezwykle często spotykanym. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Przede wszystkim specjalistyczne firmy, takie jak penaranna.pl, czyli Biuro Rachunkowe „BILANS+”, z siedzibą na ul. Wilczej 4, 38-500 Sanok, (tel. 604537960) zapewniają wysoki standard obsługi personelu. Wpływa to dodatnio na motywację pracowników i umożliwia zmniejszenie rotacji kadr w długim okresie czasu. Jednocześnie rozwiązanie to pozwala wyeliminować wydatki na sprzęt, specjalistyczne oprogramowanie czy szkolenie pracowników, które byłyby niezbędne w przypadku organizacji własnego działu kadr.

Biuro rachunkowe Sanok

Jakie czynności w ramach obsługi kadrowo-płacowej mogą być powierzone firmie zewnętrznej?

Zakres prac, powierzanych w ramach obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznym podmiotom, może być niezwykle szeroki i zróżnicowany. Najczęściej i najchętniej przekazywane są im czynności typowo administracyjne, do których należy prowadzenie akt osobowych oraz wszelkich dokumentów, związanych z przebiegiem zatrudnienia. Równie częsty jest outsourcing działań dotyczących naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania podatków oraz składek ZUS. Oferta biur rachunkowych w zakresie obsługi kadrowo-płacowej jest jednak znacznie szersza – przykładowy zakres usług, który możemy zobaczyć na przykład na stronie https://penaranna.pl/uslugi, jest dobrym odzwierciedleniem ich możliwości.

Czy obsługa kadrowo płacowa jest ważna dla funkcjonowania firmy?

Działania w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, chociaż mają zwykle charakter rutynowy, wpływają w istotny sposób na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz zadowolenie zatrudnionych w nim osób. Jeżeli są wykonywane sprawnie i fachowo – przyczyniają się do kształtowania wizerunku firmy jako stabilnego pracodawcy, działającego umiejętnie i dbającego o zadowolenie personelu. To z kolei pozwala zdobyć i utrzymać najbardziej wartościowych pracowników. Choćby z tego względu warto zadbać o to, by obsługą kadrowo-płacową zajęli się prawdziwi fachowcy.