Farmy fotowoltaiczne należą do odnawialnych źródeł energii, które stają się coraz bardziej popularne na terenie Polski. Wykorzystuje się je zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w pojedynczych gospodarstwach domowych. Pozyskują one energię z promieni słonecznych i przetwarzają ją na energię elektryczną. Moc pozyskiwana przez panele fotowoltaiczne stale wzrasta w Polsce i jest prężnie rozwijającą się gałęzią w energetyce. Farmy fotowoltaiczne zakładane są coraz chętniej, a przyczyniają się do tego liczne programy dofinansowania oraz chęć zaoszczędzenia na zużywanej energii elektrycznej.

fotowoltaika lubelskie

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to stosunkowo nowa technologia pozwalająca czerpać energię elektryczną z odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce. Liczba farm fotowoltaicznych w Polsce stale rośnie i mowa tutaj jednakowo o mikroinstalacjach montowanych w małych gospodarstwach domowych oraz o dużych przedsięwzięciach. Zaletą zamontowania takiej farmy jest duża oszczędność finansowa, a dodatkowo są one bezpieczne dla naszej planety. Farmami fotowoltaicznymi nazywamy większą ilość paneli położonych razem, aby produkować dużą ilość energii.

Jaką moc posiadają farmy fotowoltaiczne?

Farmy fotowoltaiczne generują najczęściej moc od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Aby obliczyć energię, którą będziesz czerpać z własnej farmy fotowoltaicznej, zgłoś się na darmowy audyt. Konsultanci z firmy Fotowoltaika APP Energy sp. z o.o. – https://appenergy.pl, mieszczącej się w Lublinie, przy ul. Willowej 42a (Tel: 693 345 471) odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i dokonają wstępnych oględzin miejsca pod inwestycję. W Polsce największe tego typu instalacje generują moc wynoszącą nieco ponad 3 megawaty. Zaletą tego rozwiązania jest to, że budowa farmy jest znacznie szybsza od innych instalacji energetycznych. Największa taka farma znajduje się w gminie Czernikowo i przy najlepszych warunkach generuje moc na poziomie 3,77 MW. Duże farmy należą do przedsiębiorstw energetycznych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet mały przedsiębiorca mógł zbudować własną farmę.

Gdzie budowane są farmy fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne nie mogą stanąć w przypadkowym miejscu. W Polsce budowa farmy fotowoltaicznej występuje najczęściej na ziemi, w dobrze nasłonecznionych miejscach. Produkowana przez nie energia trafia od razu do ogólnej sieci energetycznej, a dopiero później trafia do właściwego odbiorcy. Ważne jest, aby umieścić farmę, w miejscu, gdzie przez długi czas w ciągu dnia dostępne są promienie słoneczne. Wtedy właśnie farma będzie produkowała najwięcej energii. Małe instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych są najczęściej budowane na dachach budynków.

Mikroinstalacja czy farma fotowoltaiczna?

W Polsce większą popularnością od dużych farm fotowoltaicznych cieszą się mikroinstalacje. Za taki rodzaj instalacji postrzega się farmy, których produkowana moc nie przekracza 50 kilowatów. Przyłączane są one najczęściej do sieci energetycznej o napięciu mniejszym niż 110 kV. Takie farmy produkują energie, głównie, aby zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego. Jeżeli wyprodukowana energii nie zostanie całkowicie zużyta to, właściciel może ją odsprzedać do sieci energetycznej.